top of page

פוסט נבחר

נדרש כאן דיוק!


לימים הבנתי שהקשבה, טובה ככל שתהיה, אינה התנאי היחיד לתקשורת אפקטיבית שכן היא רק חלק אחד של המשוואה. החלק השני הוא האמון ההדדי ביושרה של הצד השני או מידת האמון שיש לי בדבריו של הדובר.

אמון המבוסס על יכולתו של הצד השני לשדר כי הוא אומר ופועל על פי אמת פנימית אחת, חדה וברורה. כלומר, מבוסס על יכולתו להשיג את הדיוק הנדרש בין מערכת האמונות, הערכים, ההרגלים וההסכמות המהווים את הקווים המנחים לדמותו ואופיו לבין הפעולות אותן מבצע ברמה היום יומית.

את דילמת האמון אנחנו פוגשים בכל מקום ובכל מפגש. השיפוט שלנו מתבצע בצורה אוטומטית ואנחנו לרוב מסוגלים להבחין, גם אם לא להסביר לעצמנו כיצד בדיוק, האם מדובר באדם אמין או לא והאם הוא באמת יודע על מה הוא מדבר. במיוחד ניכר הדבר כאשר מדברים אנשים על פועלם ועל עיסוקם. כאשר מנסים ללמד אותנו, להסביר לנו או להטיף לנו חלילה (קרי לשפוט אותנו) מתוך ניסיונם רב השנים.

בצורה הכי ברורה, הדיוק הוא גם זה המבדיל בין החובבן למקצוען, ובחזרה לאותו הפאב האפלולי שבמדינת לואיזיאנה, היום אני מבין כי בנוסף להקשבה, היכולת של כל אחד מהנגנים לדייק את הביצוע בהתאמה מושלמת לתפישתו את מושג התקשורת ולהשמיע כל תו וצליל, לא ליד, לא כמעט, לא בקירוב אלא בדיוק בזמן ובעצמה הנדרשת ובדיוק נדיר של אלפיות השנייה, הוא זה שחיבר וייצר את המארג הנפלא והטבעי כל כך של אנרגיה ומוזיקה נהדרת.

כך הוא כאמור בתחום המוזיקה, האומנות ככלל ובכל תחום בו אנחנו בוחרים לעסוק. היכולת שלנו לפעול בהרמוניה עם הסביבה ולתקשר מבוססת על הדיוק בו אנחנו עושים את הדברים, את כל הדברים. ולכן אנשים המתייחסים לעצמם בצורה חובבנית, נתפשים לעתים על ידי הסביבה כבלתי אמינים וכשרלטנים.

הדיוק ביון הכוונה לפעולה נובע מתוך ידיעה. הידיעה משמעותה היא היכולת לחזור על פעולות פעם אחר פעם שוב ושוב בצורה מכוונת ולהצליח בכל פעם מחדש. לכן אם אתם רוצים לעשות משהו, כל דבר שהוא - דייקו.

נכון, נדרשת הכרה עצמית. הבנה מהם החוזקות, מהם הנכסים, מהן התשוקות ומהם הערכים שלנו בכדי שנוכל להגיע לדיוק הנדרש. אם נבחר לפעול בדרך שהיא מנוגדת לאחד מאלו תישמע תרועה צורמנית בחיינו תוך תחושה ברורה שמשהו לא מכוון כראוי.

השמיעה היא החוש הראשון שמתפתח בגופנו והיכולת שלנו להבחין בזיוף היא מובנית. את עצמנו אנחנו לא מסוגלים לרמות, ספק אם את האחרים סביבנו. להבדיל, מה שמעולה בזה הוא שאנחנו בהחלט מסוגלים לקבל שעורי נגינה ולהשתפר - תמיד.

קרא עוד

Comments


סינון לפי נושאים
פוסטים אחרונים
bottom of page