top of page

פוסט נבחר

נעשה ונלמד


אמונה היא הסכמה ללא תנאי. כלומר, קבלה של רעיון מסוים בצורה מוחלטת כזו שאינה מאפשרת קיומם של רעיונות סותרים. זהו מצב של חוסר התלבטות, מצב של ברירה אחת, זוהי תפישה של השלמה, ולפי כך מאפשרת בפועל רק סט של פעולות הנמצאות בהלימה מוחלטת עם מושא האמונה.

זהו מתכון בדוק לפעולה שהיא בכוון מימוש המטרות. אם תבחר להאמין בדבר מה בכל לבבך, אמונה שלמה ומוחלטת הרי שייוצר דחף אינסטינקטיבי לעשייה המלווה בחתירה בלתי מתפשרת להשגת המטרות. לימוד של שליטה עצמית, גיבוש כוח הרצון ורכישת ניסיון הנדרש לקיבוע תחושה של מסוגלות.

סופו של תהליך הוא הגעה לרמת המודעות הגבוהה ביותר, היא הידיעה. כזו המאפשרת מעבר מהתנהלות שהיא תגובתית במהותה, להנהגה עצמית פרואקטיבית. היא תנאי להתקדמות, להשגת תחושת בטחון, להשגת שליטה מלאה בחיינו ולהגדלת הערך העצמי. תהליך שהוא בבסיסו של אושר מתמשך.

העשייה אם כך, מעבר לעובדה הטרוויאלית שנדרשת בשביל שיקרה דבר מה בחיינו - רעיון חייב להיות מגובה בפעולה, היא גם זו שמהווה את תנאי המעבר, ברמה התודעתית, מאמונה לידיעה. ולפיכך היא גם התנאי ליצירת אושר מתמשך ובר קיימא, אושר שהוא ביטוי למימוש עצמי.

הגדלת התודעה על ידי עשייה הוא בעצם תהליך בו אנו לומדים דברים נוספים על עצמנו, בבחינת נעשה ונלמד. ולמידה אחת כזו שווה לאין ערוך מהרים של תאוריה.

שורה תחתונה, העשייה היא המהות. ובתנאים של חוסר וודאות, של התלבטות, במצבים בהם יש תחושה של תקיעות וחוסר יכולת להגדיר לעצמנו מה הוא אותו הדבר שאנו רוצים באמת לעשות, כדאי לפעמים פשוט להעז להחליט ולנסות. מקסימום נצליח, במינימום נישאר באותו המצב בו היינו. מה שבטוח הוא שנרוויח למידה חשובה על עצמנו.

קרא עוד

Comments


סינון לפי נושאים
פוסטים אחרונים
bottom of page